Skupinové tlumočení

Skupinové tlumočení je tlumočení zajištěné jedním nebo dvěma tlumočníky pro více než jednoho klienta, např. tlumočení ve třídě, na přednáškách, na konferenci. Při skupinovém tlumočení musí mít tlumočník na paměti, že všichni klienti musí mít dobře rozumět; tlumočí-li tedy tlumočník do mluveného jazyka, musí ho všichni klienti dobře slyšet, při tlumočení do znakového jazyka musí být tlumočník na takovém místě, aby ho klienti viděli.