Slyšící člověk

Slyšící člověk se narodil jako slyšící a po celou dobu svého života nezískal žádnou sluchovou vadu. Slyší všechny zvuky a vnímá mluvenou řeč bez pomoci sluchadel i jiných kompenzačních pomůcek. Někteří slyšící lidé se přesto učí znakový jazyk, aby se mohli dorozumět s neslyšícími lid­mi.