Sociální poradny

Sociální poradny poskytují osobám se zdravotním postižením, osobám v nepříznivé sociální situaci nebo seniorům různé sociální služby. V sociálních poradnách pracují sociální pracovníci a dávají daným osobám potřebné informace a rady k vyřešení jejich nepříznivé situace. Součástí poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.