Sociální služba

Sociální služba je činnost zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení (dle zákona) z důvodu jejich zdravotního postižení nebo nepříznivé sociální situace; poskytují je sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci a pedagogičtí pracovníci; zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.