Soud

V každém státě existují zákony a lidé by je měli v každém případě dodržovat. Pokud ale dojde k porušení zákonů, bývají obvinění předvoláni k soudu, kde se rozhoduje o jejich vině či nevině. Pokud se vina prokáže, následuje trest buď peněžitou formou (pokutou), nebo zařazením do vězení, nebo dostanou jen podmínku. O tomto všem rozhoduje právě soud.