Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je specifická oblast tlumočení. Soudní tlumočníci musí mít speciální vzdělání, aby mohli tlumočit různá závažná jednání (např. rozsudek, rozvod, krádež, výslech atd.). Existují i soudní tlumočníci, kteří tlumočí do/z českého znakového jazyka. Soudní tlumočení pro neslyšící se u nás často zužuje pouze na tlumočení v soudní síni. Není výjimkou, že přítomnost tlumočníka při výslechu na policii bývá u neslyšícího klienta velmi podceňována. Právo na tlumočníka je zakotveno v Listině základních práv a svobod. Soudní tlumočníci se účastní takových úředních jednání, kdy jedna ze zúčastněných stran prohlásí, že v českém jazyce není schopna plnohodnotně komunikovat, a že proto žádá o tlumočníka.