Stacionář

Stacionář je dům, který poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře mohou být denní nebo týdenní. Do denního stacionáře klienti docházejí každý den a v týdenních stacionářích zůstávají přes noc. V obou typech dostávají klienti pravidelnou péči – poskytují jim stravu, pomoc při osobní hygieně, vzdělávací činnosti, rehabilitaci apod.