Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice (SNN v ČR) je organizace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů, která poskytuje služby a péči lidem s vadou sluchu. SNN v ČR organizuje vzdělávací, kulturní, společenské, sportovní a jiné aktivity sloužící zájmům lidem s postižením sluchu. Realizuje programy poradenství, zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace a rekvalifikace osob s postižením sluchu všech věkových skupin. SNN v ČR poskytuje také tlumočnické služby pro neslyšící.