Tamtam – Středisko rané péče

Středisko rané péče Tamtam je poskytuje rodinám s dětmi se zjištěným postižením sluchu v době od narození do šesti let důležité informace o tom, jak s dítětem komunikovat, jak se o něj starat, jaké jsou možnosti vzdělávání, jaké existují kompenzační pomůcky apod. Středisko Tamtam sídlí v Praze a má pobočku také v Olomouci. Služby rané péče zajišťují profesionálními poradci, převážně speciálními pedagogové, psychologové a sociální pracovníci. Poradci do jednotlivých rodin dojíždí podle potřeb dítěte a rodičů. Zřizovatelem Středisek je Federace rodičů a přátel sluchově postižených (Federace, FRPSP).