Telekomunikační centrum neslyšících

Telekomunikační centrum neslyšících (TKCN) se snaží minimalizovat komunikační bariéry při vstupu neslyšících lidí na trh práce a umožňuje osobám s vadou sluchu využívat pro ně telefonního spojení ve vizuální, hlasové i textové podobě, a tím výrazně zvýšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce. TKCN poskytuje také on-line tlumočení, při kterém je telefonní hovor prostřednictvím webové kamery překládán tlumočníkem znakového jazyka.