Tlumočnické služby

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (č. 384/2008 Sb.) umožňuje osobám s vadou sluchu svobodný výběr nejvhodnějšího způsobu komunikace a zajišťuje jim právo na tlumočníka. Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) pak osobám s postižením sluchu umožňuje bezplatné čerpání tlumočnických služeb. Lidé s vadou sluchu si mohou tlumočnické služby objednat u poskytovatelů tlumočnických služeb, např. u Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice, České unii neslyšících, ale i v ASNEP, resp. v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšící v Praze (Centrum). Tlumočení pro osoby s postižením sluchu může zahrnovat tlumočení do/z českého znakového jazyka, nebo převod do znakované češtiny, artikulační tlumočení a tlumočení pro klienty s hluchoslepotou.