Tlumočník

Tlumočník je osoba, která vykonává tlumočnickou profesi. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání tlumočníka je dokonalá znalost příslušných jazyků, mezi kterými tlumočí (např. český jazyk a český znakový jazyk), včetně kulturních znalostí daných společenství (např. pravidla chování, tradice, kulturní zvyklosti apod. slyšících i neslyšících), dobrá paměť, kultivovaný zjev a vystupování, trpělivost, přesnost. Je zapotřebí, aby se tlumočníci, chtějí-li poskytovat profesionální tlumočnické služby, celý život vzdělávali se a zlepšovali své tlumočnické dovednosti.