Tlumočník znakového jazyka

Tlumočník znakového jazyka tlumočí mezi češtinou a českým znakovým jazykem, který je jazykem s vlastní strukturou, gramatikou a pravidly a který je primárním komunikačním prostředkem většiny osob s těžkým sluchovým postižením a neslyšících lidí.