Transliterátor znakované češtiny

Transliterace znakované češtiny je jedním typem zprostředkování komunikace pro klienty s postižením sluchu, kteří preferují češtinu. Transliterátor znakované češtiny při tlumočení používá jednotlivé znaky znakového jazyka, ale přidržuje se gramatiky českého jazyka. Kopíruje přitom slovosled české věty, nevizualizuje však gramatické významy nesené koncovkami českých slov. Klient si chybějící koncovky domýšlí a do české věty doplňuje na základě své předchozí znalosti českého jazyka. Tento typ tlumočnických služeb preferují především nedoslýchaví lidé nebo lidé, kteří ohluchli v pozdějším věku. Ti český znakový jazyk většinou neovládají. Užívají služeb transliterátora jako osoby, která jim ulehčí náročné odezírání řeči tím, že zviditelní část řečených českých slov.