Týmové tlumočení

Týmové tlumočení je tlumočení dvěma a více tlumočníky jednomu či více klientům. Tlumočení v týmu je žádoucí za následujících okolností: (a) Je-li tlumočený projev delší než dvě hodiny, protože po takové době již tlumočník není schopen plně se koncentrovat a podávat kvalitní tlumočnický výkon, a to i za předpokladu, že se dělají pravidelné tlumočnické přestávky. (b) Je-li tlumočen náročný projev, ve kterém se vyskytuje např. množství čísel, dat apod., protože únava se v takové situaci dostavuje dříve a s ní se snižuje i schopnost soustředit se. © Je-li pro tlumočníka obtížné porozumět klientovi – klient používá pro tlumočníka cizí či málo srozumitelný jazyk, klient má nízkou úroveň sociálních dovedností a zkušeností, klient je rozrušený, jde o klienta s narušenou komunikační schopností aj. V týmovém tlumočení se tlumočníci obvykle po předem domluvených časových úsecích navzájem střídají, v každém případě však intenzivně spolupracují. Součástí tlumočnického týmu může být také „relay“ tlumočník. Rovněž společná příprava tlumočníků v týmu na tlumočnickou situaci by měla být samozřejmostí.