Týrání psychické (duševní)

Týrání psychické (duševní) je týrání, při kterém je dospělý velice ošklivý k dítěti. Například nadáváním, podceňováním, ječením, kritizováním, ponižováním. Tím dospělí způsobují dítěti velkou bolest. Nebo je dítě ignorováno, přehlíženo či izolováno jak rodiči, kamarády, tak i jinými dospělými, které má rádo. Dítě je osamocené, trpí nedostatkem lásky, něhy, nedostává se mu pohlazení. Nebo dítěti není respektováno soukromí, rodiče mu čtou smsky nebo otvírají dopisy. Z toho všeho je potom dítě smutné a nechápe, proč je dospělý na něj ošklivý. Trápí se, může být plačtivé nebo v depresi a podobně. Toto vše potom můžeme nazvat psychickým týráním a zákon to v žádném případě nedovoluje. Pokud má dítě pocit psychického týrání, ať se neváhá obrátit na dospělého, kterému důvěřuje, a určitě se mu dostane pomoci.