Týrání tělesné (fyzické)

Týrání tělesné (fyzické) je tělesné ublížení dítěti dospělou osobou, nebo také nezabránění tomuto ublížení. Mezi tělesné násilí nejčastěji zahrnujeme bití, kopání, výprask např. páskem, tahání za vlasy nebo surové zacházení. Dítě má často po celém těle různá zranění, modřiny, vytrhané vlasy, zlomeniny nebo řezné rány. Dítě potom trpí a projevuje se to i ve změnách chování. Dítě je víc bázlivé, tiché, smutné. Vyhýbá se tělocviku kvůli nutnosti převlékání se před dětmi. Mívá zhoršený školní prospěch. Nechuť vracet se domů. V zákonech je uvedeno, že dítě nesmí být v žádném případě týráno. Pokud někdo dítě týrá, nemělo by se dítě bát žalovat u osob, kterým důvěřuje, a vždy se mu dostane ochrany a následné pomoci.