Učitel

Učitel je osoba, která pracuje ve škole a učí své žáky a studenty. Učitel se připravuje na vyučování, přemýšlí o vhodných pomůckách, vybírá učebnice, zpracovává pracovní listy, připravuje testy, opravuje písemné práce, radí se s rodiči… Spolupracuje s dalšími učiteli a ředitelem školy, aby žáci a studenti měli pro svoje vzdělávání co nejlepší podmínky. Učitel by neměl zapomenout ani na své další vzdělávání. S učitelem ve třídě může být také tlumočník, asistent učitele nebo osobní asistent žáka. Je ideální, pokud je učitel profesně a jazykově vybaven tak, aby komunikaci s neslyšícími žáky (předpokládejme tedy v českém znakovém jazyce) zvládl sám.