Vizualizátor mluvené češtiny

Vizualizace mluvené češtiny je jedním typem tlumočení pro klienty s vadou sluchu. Při tlumočení vizualizátor mluvené češtiny zřetelně artikuluje ústy jednotlivá česká mluvená slova tak, aby klientovi s vadou sluchu zjednodušil odezírání mluvené řeči. V případě potřeby může hůře odezíratelné slovo nahradit synonymem, které je pro odezírání snadnější. Tento typ služeb využívají lidé, kteří preferují odezírání jako prostředek své komunikace, především lidé s lehčí sluchovou vadou a lidé ohluchlí. Vizualizátor musí také dodržovat pravidla tlumočení.