Weblik

Weblik je internetová televize pro děti a mládež, která byla spuštěna v září 2009. Tento projekt realizuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Komora) a hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti, mladí lidé a také tlumočníci pro neslyšící. Televize přináší mnoho zajímavých informací z komunity českých neslyšících i rodičům, vzdělavatelům neslyšících a dalším lidem, kteří se o život, kulturu a jazyk neslyšících zajímají. Na Webliku lze nalézt pět obsáhlých rubrik – Zpravodajství, Rozhovory, Ankety, Studna znakového jazyka a Komora. Každá rubrika je zaměřená na jinou oblast a dohromady tvoří komplexní zdroj informací o aktuálním dění v komunitě českých neslyšících. Součástí je také Znakovníček – stále se rozšiřující databáze nových znaků českého znakového jazyka z oblasti kulturního života.