Wiliam Stokoe

William Stokoe byl americký jazykovědec a vyučoval na Gallaudetově univerzitě. V roce 1960 vydal knihu Sign Language Structure (Struktura znakového jazyka), ve které dokázal, že znakový jazyk je přirozený jazyk, který má vlastní gramatiku a strukturu. Upozornil také na to, že znak a gesto jsou dvě rozdílné věci. Znak je základní jednotkou znakového jazyka a lze jej dále členit na tvar ruky, místo artikulace (umístění znaku v prostoru) a pohyb ruky v prostoru. Jeho poznatky odstartovaly zájem o zkoumání znakových jazyků a vznik odvětví jazykovědy, která se zabývá studiem znakových jazyků.