Workshop

Workshop je forma vzdělávání, při které lektor připraví program tak, aby účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky dochází k tomu, že si lidé odnášejí více znalostí a podnětů pro své další praktické působení. V průběhu workshopu obvykle není představována teorie tématu (předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ), ale workshop slouží spíše k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí.