Žalobce

Žalobce je ten, kdo podal k soudu žalobu, kterou se domáhá svého práva proti žalovanému, který porušil zákony. Žalovaným může být firma nebo osoba. Je jednou ze stran soudního řízení, v níž soud jeho žalobu projednává a rozhoduje o udělení trestu či nikoli.