Znaková řeč

Znaková řeč je souborný název pro český znakový jazyk a znakovanou češtinu, a to pro potřeby zákona o znakové řeči (č. 155/1998 Sb.), který platil před zákonem o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (č. 384/2008 Sb.). Stále však mnoho lidí říká znaková řeč a myslí tím český znakový jazyk.