TOND

Projekt TOND

O projektu:
Tlumočník očima neslyšícího dítěte je projekt zaměřený na vzdělávání dětív oblasti tlumočení, Komora ho nepřetržitě realizuje již od roku 2002. Od srpna 2009 je projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte financovaný Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Projekt si klade za cíl seznámit neslyšící žáky všech mimopražských škol pro neslyšící s odlišnostmi slyšících i neslyšících, s informacemi o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich život ve slyšící společnosti; slyšící žáky projekt seznámí s jinakostí světa neslyšících, dává jim příležitost více poznat potřeby neslyšících a naučí je vycházet s nimi bezproblémově v každodenních situacích. Projekt zahrnuje zážitkové workshopy pro žáky ze škol pro sluchově postižení i pro děti ze škol běžného typu, u nichž ve třídě je integrován neslyšící spolužák. Dále jsou součástí projektu zážitkové dny, které probíhají v reálném prostředí a děti se tak přirozenou formou učí komunikovat skrze tlumočníka. Také probíhají programy pro pedagogy a vzniká několik metodických materiálů. Součástí projektu je také vytvoření internetového portálu www.tond.cz. video

O portálu:
Internetový portál je multifunkční interaktivní vzdělávací i zábavní pomůckou pro neslyšící žáky, jejich učitele, rodiče a také pro tlumočníky. Informace jsou podávány primárně v českém znakovém jazyce. Pro ty, kteří neovládají znakový jazyk a chtěli by obsahu rozumět, jsou k dispozici titulky. Portál je určen především dětem a mladým lidem, aby zde mohly opakovat a upevňovat znalosti nabyté při workshopech a zážitkových dnech. Návštěvnící portálu se informace dozvídají formou hry a zábavy, putují městem a objevují, co se děje v jednotlivých domech, jak pracují tlumočníci a jak vypadají reálné tlumočené situace. Celkem mohou navštívit 9 domů, v každém domě musí splnit určité úkoly: nejprve získat čtyřlístek a klíč, aby se mohly podívat dovnitř domku a prožít si návštěvu s tlumočníkem. Velká pozornost je věnována grafickému zpracování. Vše je uzpůsobeno očím neslyšícího dítěte. video
Pro učitele a rodiče neslyšících dětí portál obsahuje informace, jak správně využít informace z workshop a zážitkových dní při aktivním a zábavném vyučování a odpočinkových částech výuky. Jsou zde připraveny metodické listy a náměty pro různé aktivity. K dispozici je take zásobník her a výkladový slovník video
Pro tlumočníky jsou zde ke stažení informace o specifikách tlumočení pro děti, o tlumočení ve školách a při aktivitách, kdy klientem je neslyšící dítě. Také tlumočníci mohou využít výkladový slovník odborné terminologie a může si zde vyměňovat zkušenosti z oblasti tlumočení pro děti se svými kolegy. video
Zavřít