Pro tlumočníky

Pro tlumočníky

Milí kolegové,

na následujících stránkách najdete v deseti kapitolách shrnuté všechny základní informace určené především tlumočníkům z oblasti vzdělávání. Jednotlivé kapitoly zpracovali studenti tlumočnického modulu oboru čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze pod vedením Nadi Dingové. Stejní studenti se následně podíleli také na překladech česky psaných textů do českého znakového jazyka. Pevně věříme, že nashromážděné informace pro vás budou přínosné a užitečné v profesním životě.

Přejeme mnoho studijních úspěchů!

Zavřít